Uutislistaukseen

Seurakuntaselvityksen valtuustot kokoontuvat yhdessä helmikuussa

Seurakuntalaisille avoimet keskustelutilaisuudet maaliskuussa

Seurakuntaselvityksen selvittäjä on lähettänyt tervehdyksensä jokaiselle seurakunnalle:

Selvittäjän tervehdys

Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntien toimintaedellytysten, toimintakyvyn ja resurssien turvaamiseksi tarvittaviksi toimenpiteiksi käynnistettiin selvitys lokakuussa. Selvityksessä tutkitaan myös seurakuntajaon muuttamisen tarpeellisuutta.

Yhteinen työ käynnistettiin kokoamalla seurakuntien johtoryhmät yhteen marraskuun alussa. Tämän jälkeen on keskitytty työyhteisöjen kanssa toiminnan nykytilan selvittämiseen. Selvittäjä on vieraillut kaikissa seurakunnissa ja tavannut työntekijät. Keskusteluissa on käyty läpi seurakuntien toimintaa ja toimintoja kaikkien tehtäväalueiden osalta. Toiminnallisten asioiden järjestäminen hyvin jatkossakin on keskeisessä asemassa selvityksen osalta, joten näiden asioiden tarkentamista jatketaan koko selvitystyön ajan.

Alkuvuoden aikana selvittäjä kokoaa taloutta ja hallintoa koskevat keskeiset havainnot seurakuntien toimittamien asiakirjojen perusteella. Talouden osalta tullaan esittämään myös käytössä oleviin ennusteisiin perustuen seurakuntien tulevaisuuden näkymiä.  

Selvityksessä mukana olevien seurakuntien kirkkovaltuustot kokoontuvat yhteiseen seminaariin helmikuun alussa. Seminaarissa keskustellaan seurakuntien toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta tehdyistä havainnoista.

Seurakuntalaisille järjestetään avoimet keskustelutilaisuudet seurakunnittain maaliskuussa. Näistä tilaisuuksista tiedotetaan tarkemmin helmikuun lopulla.

Selvitys valmistuu laaditun aikataulun mukaisesti huhtikuussa 2024. Selvityksen loppuraportissa esitetään niitä tarvittavia toimenpiteitä, jotka selvittäjän käsityksen mukaan olisivat parhaiten turvaamassa seurakuntien toimintaa tulevaisuudessa.

Ollaan yhteydessä!

Antti Viita, selvittäjä

P. 050 5540 633

 

21.12.2023 12.38