Uutislistaukseen

Seurakuntaselvittäjä yhden yhteisen seurakunnan kannalla

Seurakuntarakenneselvitykseen liittyvät seurakuntalaisten kuulemiset pidettiin Viitasaarella, Pihtiputaalla ja Kinnulassa peräkkäisinä iltoina viime viikolla. Tilaisuuksissa selvityksen tekijä Antti Viita kertoi jo johtopäätöksiään tilanteesta. Hän sanoi todennäköisesti suosittelevansa lausunnossaan kapitulille, että alueelle muodostettaisiin yksi yhteinen seurakunta.

Selvityksessä pääpaino kohdistui seurakuntien taloustilanteeseen nyt ja tulevaisuudennäkymiin etenkin talouden ja jäsenmääräkehityksen kannalta. Viitasaarella jäsenmäärä laskee tällä vuosikymmenellä alle 4000 jäsenen, Pihtiputaalla alle 2000:n ja Kinnulassa alle tuhannen jäsenen. Verotulokertymä näyttää jatkavan melko tasaisella suoralla, mutta käytännössä se riittää jatkossa nykyistä vähempään inflaation vuoksi. Kaikissa kolmessa seurakunnassa taloustilanne heikkenee nykyisestä. Se aiheuttaa seurakunnille vaikeuksia selvitä lakisääteisistä velvollisuuksistaan.

Viita esitteli myös yhteenvetoja työntekijöille ja luottamushenkilöille olleen kyselyn vastauksista. Kyselyn tuloksista käy ilmi Kinnulan suuri huoli taloustilanteestaan. Kyselyssä kysyttiin muun muassa sitä, kauanko oman seurakunnan taloustilanne mahdollistaa toiminnan.

­- Kinnulassa sata prosenttia vastasi, että 0-5 vuotta, Viita kertoi.

Tämän vastausvaihtoehdon valitsi kaikessa kolmessa seurakunnassa yhteensä 32 prosenttia vastaajista. 5-10 vuotta oli oikea vastaus 18 prosentin mielestä ja yli kymmenen vuotta sai puolet äänistä.

Myös Antti Viita katsoo, että Kinnula tarvitsee heti apua muilta seurakunnilta. Kinnula on itsekin sitä mieltä, koska koko rakenneselvitys alkoi Kinnulan pyynnöstä.

­- Jos jättäisin esitykseni kapitulille tänään, esittäisin, että on muodostettava yksi yhteinen seurakunta. Sillä turvataan toiminnan resursseja ja saadaan selkeyttä, laatua ja tehokkuutta hallinnon asioihin.

Seurakuntien välistä yhteistyötä ei Viidan mukaan voida enää lisätä niin, että se auttaisi tarpeeksi. Sen sijaan hän kertoi viime aikoina saamiensa kommenttien vuoksi pohtivansa vielä, olisiko laadittava selvitystä tätäkin suuremmasta kokonaisuudesta. Pihtiputaan yleisötilaisuudessa hän tarkensi, että mahdollista yhdistymistä Saarijärven tai Äänekosken suuntaan ei kuitenkaan kannata tehdä kerralla, vaan mahdollisesti myöhemmin.

Viitasaaren tilaisuudessa yleisö suhtautui Viidan johtopäätöksiin rauhallisesti ja maltillisesti. Saarijärven nykyään maantieteellisesti suuren seurakunnan suunnalta tilaisuudessa oli Viitasaaren seurakunnan kutsumana kaksi luottamushenkilöä ja pappi kertomassa, miten yhdistyminen siellä oli sujunut.

Pihtipudas vastustaa jyrkästi

Pihtiputaan kuulemistilaisuutta ei voi kuvailla rauhalliseksi. Tilaisuudessa käytettiin runsaasti puheenvuoroja, jotka lähes kaikki vastustivat jyrkästi seurakuntien yhdistymistä. Pihtiputaalaiset vaikuttivat järkyttyneiltä tiedosta, että tuomiokapituli voi viedä eteenpäin esitystä yhdistymisestä, vaikka jokin seurakunta sitä yksimielisesti vastustaisi.

Pihtiputaalla perusteltiin oman seurakunnan tilaa hyväksi muun muassa seurakunnan velattomuudella ja hyvillä toimitiloilla. Yhdistymisen Viitasaaren kanssa pelättiin vievän päätösvallan omista asioista pois omista käsistä. Kokouksessa mainittiin, että luottamus Viitasaaren suuntaan on mennyt Wiita-Unionin kokemusten vuoksi. Pihtiputaalaiset kokivat, että ”kaikki viedään”, kun samaan aikaan hyvinvointialue suunnittelee päivystyksen, vuodeosaston ja koko terveyskeskuksen sulkemista Pihtiputaalta. Yhdessä puheenvuorossa pihtiputaalaisia verrattiin roskiin, jotka joutavat kaatopaikalle. ”Mutta ei meillä ole enää edes kaatopaikkaa”, yleisöpuheenvuorossa parahdettiin.

Seurakuntaselvityksessä prosessi etenee siten, että kolmen seurakunnan työntekijät on kutsuttu huhtikuun puolivälissä yhteiseen tilaisuuteen. Huhtikuun loppuun mennessä selvittäjä antaa selvityksensä kapitulille. Kapituli käsittelee sen luultavasti toukokuun kokouksessaan. Mahdollisesta yhdistymisestä päättää Kirkkohallitus.

Viitasaaren vt. kirkkoherra Hannu Huttunen kertoi Viitasaaren keskustelutilaisuudessa, että käytännössä kolmesta seurakunnasta voisi muodostaa yhden kahdella tavalla: Kinnula ja Pihtipudas liittyvät Viitasaareen tai kaikki kolme muodostavat kokonaan uuden seurakunnan.

Selvittäjä Antti Viidan viimeinen kuva seinällä antoi osviittaa tulevasta.

TS

 

19.3.2024 08.26