Uutislistaukseen

Alijäämää tuli, mutta tilanne on hallussa

Seurakunta on vuosien saatossa saanut monta kertaa tarpeellista rahoitusta metsistään ja maistaan, niin myös viime vuonna. Vaikka alijäämää tuli viime vuodelta runsaat 75 000 euroa, ei tilanne ole heikko.  Kirkkovaltuusto hyväksyi viime vuoden toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen toukokuun kokouksessaan.

Tilinpäätöksessä taseen loppusumma on 5,4 miljoonaa euroa. Tontit toivat myyntivoittoa 97 000 euroa, jota ilman tulos olisi alijäämäinen noin 172 000 euroa. Taseessa oli kuitenkin edellisten tilikausien ylijäämää 719 000 euroa. Sitä nyt tullut alijäämä pienensi.

Verotulot ovat vähentyneet, kun jäsenmääräkin on pienenemässä. Toissavuoden lopullisen verotuksen oikaisu 123 000 euroa on lisäksi mukana tilinpäätöksessä.

Kokouksessa oli paikalla tilintarkastaja Pertti Keskinen. Valtuutetut kyselivät häneltä muun muassa kantaa siihen, voiko puunmyyntituloja käyttää toiminnan kattamiseksi vai olisiko ne pyrittävä käyttämään investointeihin. Keskisen mukaan voidaan käyttää toimintaan, kunhan samalla huolehditaan metsänhoidosta tulevien tuottojen varmistamiseksi.

Myös kirkkoherra Antti Hiltunen huomautti kokouksessa, että seurakunnalla on metsää tuloja varten. Metsän kasvatus ei ole seurakunnan perustehtäviä. Hiltusen mukaan vaihtoehto olisi, että henkilöstöstä vähennettäisiin kolme ihmistä heti.

Aiemmin asetettu 100 000 euron säästötavoite vuosille 2015-17 ei toteudu, vaikka vuosi sitten siltä näytti. Viime vuonna oli kasvua palveluiden ostossa, josta 50 000 euroa johtui haudankaivuun ja aurauksen ulkoistamisesta. Kirkkotuvan suunnitteluun seurakunta käytti noiin 20 000 euroa, kunnes suunnittelu laitettiin hyllylle kirkon remontin selvittämisen ajaksi. Lämmitys ja sähkö toivat 19 000 euron ylityksen talousarvioon. Erotus johtui lähinnä hinnannoususta.

Toimintatuottoja tuli arvioitua enemmän, mikä selittyy muun muassa kivilukion tontin sekä hoivakotitontin myynniltä. Verotuloja kertyi vajaat reilut 1,1 miljoonaa euroa. Kokonaisverokertymä laski arvioidusta 81 400 euroa.

Viime vuoden toiminnasta kirkkoherra nosti esiin Hyvän tahdon Viitasaari -teeman ja turvapaikanhakijoiden auttamisen ja tukemisen. Tänä vuonna seurakunta pyrkii tasapainottamaan taloutta henkilöstöstrategian päivittämisellä ja markkinoimalla Lummeniemen leirikeskusta entistä aktiivisemmin ulkopuolisille käyttäjille.

Pohtivaa keskustelua

Kokouskeskustelussa Marjatta Ruuska kysyi, kattavatko vakuutukset, jos metsää kohtaa jokin kato. Seurakunta tarkistaa vakuutustilanteen. Myös uusi metsätaloussuunnitelma tehdään pian.

Sisko Linna sanoi, että seurakunnan on pakko tarkastella tulevaa toimintaa kokonaisuutena ja pohtia, mitä palveluja seurakunta myy ja tarjoaa. Linnan mukaan ratkaisu ei ole kaiken siirtäminen ostopalveluihin, mitkä voivat tulla jopa kalliimmaksi ainakin ensi alkuun.

Eero Pulkkinen luonnehti talouden alijäämää valtavan suureksi, mutta toivottavasti tilapäiseksi. Pulkkisen mukaan tilanne olisi ilman tonttimyyntiä katastrofaalinen. Pulkkinen sanoi tilanteen syyn piilevän siinä, että henkilöstömäärä ei ole päässyt sopeutumaan aleneviin verotuloihin.

Toisaalta valtuutetut näkivät seurakunnan toiminnan olleen hyvää. Esimerkiksi käy leipäjakelu, jolla kirkko on tavoittanut uusia ihmisiä. Henkilöstö sai myös kokonaisuutena kiitosta työstään.

Lisätalousarviossa pieniä määrärahoja

Kirkkovaltuusto hyväksyi myös lisätalousarvion. Tuhat euroa lisättiin Kirkon musiikkijuhlille osallistumista varten ja 5 000 euroa yhden asuinhuoneiston remonttiin, johon oli jo myönnetty 10 000 euroa. Lisäksi Lummeniemen kylmälaitteiden vaihtoon lisättiin 1880 euroa.

Kokouskeskustelussa todettiin, että jatkossa on hyvä varata jo budjettiin määräraha, jolla esimerkiksi pienehköt laiterikot voidaan hoitaa.

TS

Linkki kokouspöytäkirjaan

 

 

 

1.6.2017 07.48