Uutislistaukseen

Kirkon talvitauko ei toisi säästöä

Kirkkoneuvostolla tukku asioita.

Seurakunta on selvittänyt kirkon ja leirikeskus Lummeniemen lämmityskuluja. Kirkkoneuvosto tutustui selvityksiin kokouksessaan tiistaina 10. lokakuuta.

Kiinteistötoimen työnjohtaja Tommi Raatikaisen selvityksistä on pääteltävissä, että kirkon lämpötilan suurellakaan pudottamisella ei laskennallisesti saataisi isoja säästöjä, mutta riskit rakenteissa kasvaisivat huomattavasti. Selvitysten mukaan kirkon lämmittäminen tilaisuuksia varten ei juuri tuo muutosta kaukolämmön virtaamaan, joten kirkon jättäminen käyttämättä talvella ei toisi kummoisia säästöjä. Pientä säästöä voi saada optimoimalla sisälämpötilan koko vuodelle ja käyttämällä peruslämpönä esimerkiksi 12-14 astetta.

Kirkkoneuvosto päätti, että tulevana talvena kirkon lämpötilaa lasketaan noin kahdella asteella, keskimäärin 12 asteeseen. Se tuo noin viiden prosentin säästön lämmityskuluihin.

Lummeniemen vanha lämmitysjärjestelmä kaipaa muutosta. Maalämpöön siirtymällä lämmityksen ja lämpimän käyttöveden kulutuksessa säästö olisi vuositasolla arviolta jopa 60 prosenttia eli noin 11 000 euroa vuodessa. Kirkkoneuvosto päätti nimetä seuraavassa kokouksessaan työryhmän työstämään kiinteistöstrategiaa. Seurakunnan kiinteistöt pitää laittaa tärkeysjärjestykseen ja investoinnit kiireellisyysjärjestykseen. Talouspäällikkö tekee laskelmia, millaisiin lainanlyhennyksiin seurakunta pystyisi seuraavina vuosina, sillä investoinnit vaatisivat lainarahaa.

Kirkkoon laitetaan vetotangot marraskuussa

Kirkon kuntotutkimuksen tuoma yllätys, kirkon seinärakenteiden verkkainen liikkuminen, vaatii seinien liikkeen pysäyttämisen välittömästi vetotankojen avulla. Välitöntä vaaraa ei kuitenkaan ole. Kirkkoneuvosto totesi tilanteen ja päätti, että työ tehdään marraskuussa. Neuvosto päätti myös tehdä valtuustolle esityksen kirkon kartoitukseen budjetoitujen varojen käyttötarkoituksen muutoksesta tältä osin. Tälle vuodelle oli talousarvioon varattu 150 000 euroa kirkon kartoitukseen ja siitä on nyt käytetty noin puolet.

Keskusrekisterihanke herättää kysymyksiä

Lapuan hiippakunnalla on tavoitteena perustaa koko hiippakunnan laajuinen alueellinen keskusrekisteri, jonka on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2019 alussa. Seurakunnilta on pyydetty mallimateriaalista kommentointia.

Viitasaaren kirkkoneuvosto totesi aineiston asialliseksi. Paljon on kuitenkin avoimia kysymyksiä, joita neuvosto kirjasi. Epäselvää on esimerkiksi se, kuinka paljon töitä kirkkoherranvirastoihin jäisi, miten sijaisuudet hoidettaisiin, mitkä olisivat lopulliset kustannukset, missä palvelupisteet olisivat ja mitä toukokuussa voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus vaatii seurakunnilta.

Viestintä painopisteeksi ensi vuonna

Tänä vuonna seurakunnan painopisteet ovat Suomi 100 ja Reformaatio 500 –aiheista kummunneita. Samalla juhlavuoden vietto on osoittanut, että seurakunnalla on tarvetta kehittää viestintäänsä ja vuorovaikutusta. Ensi vuonna sitä tehdäänkin, päätti kirkkoneuvosto.

Ensi vuoden tavoitteita seurakunnassa on tarkentaa käytössä olevia viestintäkanavia ja laatia suunnitelma niiden käytöstä, selvittää yhteyksiä sidosryhmiin, suunnitella ja toteuttaa seurakuntalaisten, työntekijöiden ja valtuutettujen viestintäkoulutus ja lisätä vuorovaikutuksen määrää viestinnässä. Tavoitteena on kohdata jokainen seurakuntalainen vuoden aikana.

Neuvosto tutustui toukokuussa pidetyn tyttöjen ja poikien vaikuttajaryhmän palautteeseen ja totesi, että lasten toivomat isommat tilamuutokset pystytään toteuttamaan vasta mahdollisen peruskorjauksen yhteydessä. Sen sijaan viihtyvyyteen vaikuttavia pieniä asioita voidaan tehdä nopeasti. Siihen neuvosto päätti varata noin 500 euroa.

Budjettiin kasvua enintään palkkojen nousun verran

Kirkkoneuvosto päätti ensi vuoden talousarvion laadintaohjeessa, että kunkin tulosyksikön budjetissa saa olla kasvua tähän vuoteen verrattuna korkeintaan palkkojen nousun verran. Ensi vuonna varaudutaan noin prosentin korotuksiin palkoissa. Lomarahoja leikataan 30 prosentilla vuosina 2017-19.

Neuvosto totesi, että työalojen pitäisi pohtia, miten toimintaa kuten retkiä ja tarjoiluja voisi rahoittaa ja voidaanko keksiä uusia, yhteisöllisyyttä ja myös tuloja lisääviä toiminnan muotoja. Neuvosto näki tarpeelliseksi myös tonttien, asuinhuoneistojen ja liiketilojen vuokrien tarkistamisen.

Pyhätöitä tekemään ensi kirkkovuotena

Seurakunta polkaisee käyntiin Pyhätyö-projektin, joka kestää kirkkovuoden 2017-18. Tavoitteena on konkretisoida messun sanomaa, antaa seurakuntalaisille virikkeitä arkiseen kristityn elämään ja aktivoida sellaisia seurakuntalaisia, joita muuten tavoitetaan huonosti.

Käytännön tasolla Pyhätyö tarkoittaa haasteita, jotka julkistetaan sunnuntaisin seurakunnan sosiaalisen median kanavilla. Ihmisiä innostetaan jakamaan kuvia ja tarinoita haasteiden toteuttamisesta. Kerran kuukaudessa tehdään pieni juttu tai video seurakunnan sivuille, jossa esitellään haasteiden toteutumista. Mukaan haastetaan myös muita seurakuntia. Viikkohaasteet ovat konkreettisia kuten ”kerää 20 roskaa” tai ”kulje toisen kanssa 1-2 kilometrin matka”. Kirkkoneuvosto merkitsi tietoonsa projektin, jota vetää vs. kirkkoherra Sami Siltanen.

TS

Klikkaa: Kirkkoneuvoston pöytäkirja 7/2017

 

17.10.2017 20.52