Uutislistaukseen

Kirkko ja kappeli ovat ykköset kiinteistöstrategiassa

Tämän vuoden ajan on kirkkoneuvoston asettama työryhmä valmistellut kiinteistöstrategiaa vuosille 2019-2024. Työ on nyt valmis ja kirkkoneuvosto esittää sen tulevalle kirkkoneuvostolle ja –valtuustolle hyväksyttäväksi.

Strategiassa seurakunnan kiinteistöt ja omistukset on asetettu arvojärjestykseen. Toiminnan kannalta välttämättömät eli tärkeimpiä ovat kirkko ja kappeli. Toiminnan kannalta oleellisia kiinteistöjä ovat seurakuntatalo, jolla on myös yhteisöllisiä intressejä, ja Lummeniemen leirikeskus.

Strategian mukaan seurakunta aikoo pitää omassa omistuksessaan jatkossakin myös Kiinteistö Oy Pappilanmäen, Miekkarinteen kerhohuoneiston, Kiinteistö Oy Säästökulman Keskitie 8:ssa, seurakuntatalon asuin- ja liikehuoneistot ja Toulauden metsäkämpän.

Myyntiä sen sijaan voi kiinteistöstrategian mukaan harkita Kiinteistö Oy Vaskivuorenhakan huoneiston osalta Hakatiellä tarvittaessa, nyt se on vuokrattuna. Toinen myytäväksi tai vuokrattavaksi ajateltu kohde on Ruhasen huvila, jonka tonttia ei kuitenkaan ole tarkoitus myydä.

Maaomaisuudesta metsämaa ehdotetaan pidettäväksi omassa omistuksessa. Rakennettujen tonttien vuokrasopimusta esitetään jatkettaviksi tai mahdollisesti myytäviksi. Rakentamattomat asemakaavatontit pyrittäisiin myymään. Ranta- ja osakaava-alueella olevista tonteista muut saatettaisiin myyntiin, mutta ei Kirkkosaarta.

Rahaa kirkkoon ja Lummeniemeen jo ensi vuonna

Kirkkoneuvosto käsitteli samassa kokouksessaan itsenäisyyspäivän aattona myös ensi vuoden talousarvioesitystä, jonka se esittää kirkkovaltuustolle. Budjetissa merkittävimmät investointiesitykset ensi vuodelle liittyvät kirkkoon ja Lummeniemeen.

Ensi vuosi kuluu kirkon osalta tarve- ja hankesuunnitteluun sekä luonnossuunnitteluun ja urakkasuunnittelun aloitukseen. Näihin esitetään varattavaksi 265 000 euroa.

Lummeniemessä jo tälle vuodelle aiemmin kaavailtu energiaremontti siirtyy monista syistä ensi vuoteen. Lummeniemen hankkeisiin esitetään yhteensä 300 000 euroa. Leirikeskuksessa on tarkoitus tehdä energiaremontin lisäksi saunan remontti, piha-alueiden kunnostus ja tien varren valaistus seurakunnalle kuuluvalta osalta.

Seurakunta tiivistää yhteistyötä muiden kanssa

Strategiassa linjataan, että seurakunta pyrkii aktiiviseen yhteystyöhän kaupungin kanssa maankäytön suhteen. Yhteistyötahojen kanssa pyritään tiivistämään toimintaa ja saamaan lisää käyttöastetta tuottoa tuottaville kiinteistöille. Yhteistyötä pyritään rakentamaan myös uusien tahojen kanssa ja tiloja pyritään tarjoamaan entistä monipuolisemmin vuokrakäyttöön.

Käyttöasteita pyritään strategiakauden aikana kasvattamaan ainakin Lummeniemen leirikeskuksen osalta.

Kiinteistöstrategiaa laatineeseen työryhmään ovat kuuluneet kirkkoherra, talouspäällikkö, kiinteistötoimen työnjohtaja ja luottamushenkilöt Marjatta Ruuska, Juhani Halonen ja Eero Pulkkinen.

TS

8.12.2018 11.44