Uutislistaukseen

Kirkkovaltuuston puheenjohtajaksi Eero Pulkkinen

Uusi kirkkovaltuusto kokoontui ensimmäisen kerran sunnuntaina 13.1. Jumalanpalveluksessa kokousta ennen heidät siunattiin tehtäväänsä.

Kokouksessa kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajakseen Eero Pulkkisen. Hän oli syksyn vaalien selkeä ääniharava. Valtuuston puheenjohtajuudesta hänellä on kokemusta jo vuosien takaa. Kokousta johti valintapykälään asti kirkkovaltuuston vanhin jäsen, Sisko Linna.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajaksi kirkkovaltuusto valitsi Sisko Linnan. Sekä puheenjohtajan että varapuheenjohtajan kausi valtuustossa kestää kaksi vuotta kerrallaan.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi Marjatta Ruuska

Kirkkovaltuusto nimesi myös kirkkoneuvoston jäsenet. Kirkkoneuvostossa puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajaksi kokous valitsi Marjatta Ruuskan.

Kirkkoneuvoston jäseniksi (henkilökohtaiset varajäsenet suluissa) tulivat valituiksi: Juhani Halonen (Mervi Paananen), Marika Kellokangas (Tuomo Toikkanen), Maria Kaisa Aula (Pertti Jämsén), Arvo Pietiläinen (Hannu Glad) ja Raija Kuronen (Alli Paananen). Marjatta Ruuskan henkilökohtainen varajäsen on Tuija Siltanen.

Kaikki valinnat valtuusto teki yksimielisenä.

Valinnat tuovat muutoksia edelliskauteen verrattuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana on toiminut viimeksi Maria Kaisa Aula ja varapuheenjohtajana Sisko Linna.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana oli viime kauden Eero Pulkkinen. Aiemmasta kirkkoneuvostosta tulivat uudelleen valituiksi Raija Kuronen ja Juhani Halonen. Kokonaan päättäjistä jäivät nyt pois aiemmat kirkkoneuvoston jäsenet Tuulikki Hämäläinen ja Mauri Kananen.

Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta.

Johtoryhmässä yksi muutos

Kirkkovaltuustolle saatettiin ilmoitusasioissa tiedoksi johtoryhmän uusi kokoonpano. Asioita valmisteleva ja suunnitteleva johtoryhmä muodostuu kirkkovaltuuston puheenjohtajasta ja varapuheenjohtajasta, kirkkoneuvoston varapuheenjohtajasta, kirkkoherrasta sekä talouspäälliköstä. Tässä ainoa henkilömuutos on käytännössä Maria Kaisa Aulan jääminen pois ja Marjatta Ruuskan nouseminen johtoryhmään.

Valtuustossa on uusia jäseniä kymmenen ja edelliskaudellakin jäseninä olleita yhdeksän. Valtuustolle saatettiin ilmoitusasioissa tiedoksi edellisen valtuuston hyväksymä toimintasuunnitelma ja talousarvio tälle vuodelle sekä lapsivaikutusten arviointi.

Kokousta seurasi kymmenkunta yleisön edustajaa, ennätysmäärä vuosikausiin.

Ensimmäiseen uuden valtuuston kokoukseen osallistuivat Mervi Paananen (vasemmalla takana), Arvo Pietiläinen, Raija Kuronen, Taina Salmela, Alli Paananen, Juhani Halonen, Eija Körkkö-Närhi, Maria Kaisa Aula, Elina Räsänen, Tuomo Toikkanen, Ritva Muittari, Pertti Jämsén, Marika Kellokangas, Pirjo Pöntiö ja Sari Hakonen sekä talouspäällikkö Kirsi Salojärvi (vasemmalla edessä), Marjatta Ruuska, Eero Pulkkinen, Sisko Linna ja kirkkoherra Antti Hiltunen. Kirkkovaltuutettu Tuija Siltanen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.

 

TS

13.1.2019 21.24