Uutislistaukseen

Piispantarkastuksessa lämmin sävy

Piispa Simo Peura vihki Marjametsän päiväkodin käyttöön.
Aki Hämäläinen sai kokeilla, onko piispansauva painava. Ei ollut.
"Mä oon treenannut", Aki paljasti.

Viitasaaren seurakunta suhtautui ilolla piispantarkastukseen. Perjantaista sunnuntaihin kestänyt piispan vierailu seurakunnassa sujui lämminhenkisissä tunnelmissa. Työyhteisö ja luottamushenkilöt saivat piispalta paljon kannustusta ja kehujakin sekä joitakin kehittämisneuvoja.

Marjametsän väki esiintyi reippaasti. Vasemmalla seurakunnan lastenohjaaja Sari Toikkanen.

Piispa Simo Peura seurueineen vieraili perjantaina muun muassa Marjametsän päiväkodilla, tapasi yrittäjiä ja kaupungin johtoa sekä osallistui Haaveeni 2.0 –näyttelyn avajaisiin.

Päiväkodilla suojeltiin lampaita (piirroslammas jokaisella sylissä) sudelta (pehmolelu). Piispa kertoi, että piispansauvan toisella päällä on hyvä hätistellä susia, petoja, kauemmas tarvittaessa.

Piispa sai Marjametsästä upean kiitoskortin. "Taidetaan laittaa seinälle", Simo Peura ehdotti vaimolleen.

Lauantain ohjelma tapahtui seurakuntatalolla, jossa seurakuntaneuvotteluosiossa piispa ja pappisasessori Elina Tourunen arvioivat Viitasaaren seurakunnan tilannetta sekä antoivat ohjeita. Seurakuntaneuvottelu oli avoin kaikille seurakuntalaisille.

Sunnuntain ohjelmassa oli kirkossa piispanmessu, joka oli samalla myös perhemessu. Messun jälkeen piispa ja pappisasessori pitivät kirkossa piispantarkastuksen päätöspuheenvuorot. Niiden jälkeen oli lounas Yhteisvastuun merkeissä seurakuntatalolla sekä juhla, jossa jaettiin ansiomerkkejä.

Messuun menossa saattueena. Vas. Anni Hakonen äitinsä Sari Hakosen kanssa, Sara Rossi, Alina Paananen, Eve Rossi ja Ilmi Hakonen odottelevat yhdessä piispa Simo Peuran kanssa.

Yhteisvastuu-lounas oli katettu kaikille seurakuntatalolle.

Kutsun kirkkoon, lounaalle ja juhlaan oli kuullut mukavan moni.

”Toimintakulttuuri kohdallaan”

Piispa Simo Peuran mukaan seurakunnasta on paljon myönteistä sanottavaa. Toimintakulttuuri on kohdallaan, henkilöstö on vahvasti motivoitunutta, innostunutta ja tuntee tekevänsä merkityksellistä työtä. Työnteolle on avaruutta niin, että kukin voi suunnitella työtään. Työyhteisö on varsin toimiva ja huumoriakin siinä havaittiin viljeltävän.

Kirkkoherra Antti Hiltunen sai arvion erikseen. Hänet mainittiin työteliääksi ja ahkeraksi, tilaa-antavaksi johtajaksi, joka on valmis uuteen, mutta tunnistaa johtamisen tarpeet. Myös talouspäällikkö Kirsi Salojärvi sai kehuja. Hänet mainittiin napakaksi, mutta työtä on paljon, samoin kuin kirkkoherralla.

Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden välisen yhteistyön mainittiin toimivan hyvin, vastakkainasettelua ei ole. Ilmapiiri on avoin ja keskusteleva. Luottamushenkilöt keskittyvät heille kuuluviin asioihin. Operatiivinen johto on esimiehillä, kuten kuuluu ollakin. Luottamushenkilöiden ja henkilöstön esimiesten kesken vallitsee hyvä luottamus.

Kiitosta sai myös se, että henkilöstöllä on kouluttautumismahdollisuuksia, mikä auttaa työssäjaksamista olennaisesti. Myös henkilöstön liikunnan ja kulttuurin harrastamista tuetaan, mistä kiitos kuuluu kirkkoneuvostolle.

- Seurakuntalaiset voivat olla tyytyväisiä, seurakunta on hyvin hoidettu. Sen haasteet tulevat ulkoapäin, piispa Simo Peura luonnehti. Hän täsmensi haasteiden olevan tavallisia maaseutumaisten alueiden haasteita, kun väki vähenee, ja yhteiskunnan muutoksen tuomia haasteita, mikä näkyy kirkosta eroamisina.

”Yhteistä työtä leimaa luottamus, innostus ja innovatiivisuus”

Pappisasessori Elina Tourusen loppulausunnossa sanotaan seurakunnan olevan keskeinen osa viitasaarelaista elämänmuotoa. Seurakunnan työtä arvostetaan, seurakuntaa pidetään merkittävänä yhteistyökumppanina ja seurakunnan työntekijät ovat läsnä ihmisten arjessa ja juhlassa.

- Työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten yhteistä työtä leimaa luottamus, innostus ja innovatiivisuus, Tourunen muotoili.

Seurakunnan, kaupungin ja paikallislehden yhteinen innovointihanke huomioitiin. Tourusen mukaan pieni maaseutukaupunki ei jää surkuttelemaan väestön vähenemistä ja ikääntymistä, vaan virittää seudun elinvoimaisuutta tukevia uusia hankkeita yhdessä naapurikuntien kanssa. Samanlaiseen innovatiiviseen yhteistyöhön hän kannusti pohjoisen Keski-Suomen seurakuntia keskenään.

Kehittämiskohteitakin on

Piispantarkastuksen mukaan Viitasaaren seurakunnalla on varsin hyvät toimitilat ja henkilökuntaresurssit. Hyvän ilmapiirin vahvistamiseksi kannattaa kiinnittää huomiota etenkin positiivisen palautteen antamiseen työkavereille, ongelmakohtien avoimeen esille nostamiseen ja käsittelyyn ja sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Hetimiten ajan tasalle saatettava asia on se, että toimivallan delegointisäännöt kirjataan ohjesääntöön tarkemmin. Näin esimerkiksi kilpailutukset kirkkoneuvosto voi antaa hoidettavaksi nimetylle henkilölle.

Henkilöstösuunnitelmaan toivottiin lisää konkretiaa siten, että esimerkiksi eläköitymisten ajankohdat kirjataan siihen. Kiinteistösuunnitelma neuvottiin tehtävän niin, että toimenpiteet eri kiinteistölle aikataulutetaan ja kirjataan vuosittaisine budjetteineen. Parhaillaan tekeillä oleva kiinteistösuunnitelma ei ole ollut vielä valtuuston päätettävänä.

Yksittäisenä kohtana oli huomio, että vuokraustoimen kannattavuutta on vaikea arvioida, jos vuokratuottojen lisäksi ei selvitetä erikseen vuokraustoimintaan kohdistuvia menoja.

Piispa muistutti, ettei kukaan uupuisi työmäärän alle. On positiivista, että esimerkiksi musiikki ja lähetys näkyy kaikilla työaloilla, mutta se myös vaatii paljon.

Piispantarkastuksessa todettiin jäsenmäärän pieneneminen ja taloustilanne. Vaikka puuta myydään vuosittain suurella summalla, on tilinpäätös ollut kolme kertaa peräkkäin negatiivinen. Edessä on piispan mukaan myös arviolta 3-5 miljoonaa euroa maksava kirkkoremontti, osittain jo käynnissä oleva energiaremontti leirikeskuksessa ja mahdollisesti remonttitarpeita on seurakuntatalollakin.

Huolimatta näistä haasteista piispa Peura totesi, että jos kaikkialla olisi piispantarkastus samanlaista kuin Viitasaarella, se olisi helppoa.

- Tyypillistä tälle seurakunnalle on, että sillä on uudistuskykyä ja –halua. Tärkeintä on, että pysyy tällainen hengellinen koti, jossa on erilaisia seurakuntalaisia ja jossa eväsreppua täytetään aineellisella ja hengellisellä eväällä, piispa Simo Peura sanoi lopuksi.

Piispa Simo Peura kiitti viitasaarelaisia lämpimästi loppusanoissaan.

TS

 

Tästä linkistä pääset lukemaan piispan saarnan Viitasaaren piispantarkastuksessa.

Linkki juttuun ansiomerkkien saajista.

 

 

20.3.2019 16.50