Uutislistaukseen

Kirkkovaltuusto hyväksyi alijäämäisen tilinpäätöksen

Viitasaaren seurakunnan tilinpäätös viime vuodelta on alijäämäinen noin 75 000 euroa. Alijäämäinen vuosi on jo kolmas peräkkäinen.

Suuri syy alijäämään on verotulojen pieneneminen yli 94 000 euroa edellisvuodesta. Verotulojen pienenemiseen vaikutti muun muassa jäsenmäärän lasku 195:llä. Toisaalta myös tuloja oli arvioitua enemmän, koska metsänmyynti tuotti odotettua paremmin.

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2018 tilinpäätöksen ja päätti, että tilikauden alijäämä siirretään taseen omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämään ja päätti tilintarkastajien lausunnon perusteella vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Valtuuston keskustelussa puheenjohtaja Eero Pulkkinen huomautti, että vaikka vuosikate on sinänsä ok, se ei riitä poistoihin, kuten pitäisi, jolloin ollaan ns. syömävelan puolella. Vuosikate oli noin 70 000 euroa ja poistot noin 145 500 euroa.

Kirkkoherra Antti Hiltunen arvioi seurakunnan viime vuoden toiminnan olleen melko tavallinen vuosi. Isona erityisenä ja murheellisena asiana hän piti jäsenmäärämuutosta. Viime vuonna oli myös seurakuntavaalit. Hiltunen huomautti, että moni asia on myös ihan hyvin.

Kirkkovaltuuston kokous oli kokonaisuudessaan runsaskeskusteluinen, vaikka esitykset menivät neuvoston esittämällä tavalla. Talous- ja jäsentilanteen lisäksi valtuusto keskusteli muun muassa päivitetyistä kiinteistö- ja henkilöstrategioista, jotka se hyväksyi. Keskusteluun nousi esimerkiksi seurakunnan emäntien tekemä ruoka, jota kiiteltiin maistuvaisuudestaan. Seurakunnan tulevat eläköitymiset tuovat harkittavaksi, millä tavalla näitä palveluja jatkossa järjestetään.

Henkilöstöstrategiasta keskustellessaan valtuustossa muistettiin, että seurakunnalla on joskus ollut 23 ihmistä palkkalistoilla. Pian on aika, kun eläköitymisten jälkeen luku on runsaat 13. Tällä hetkellä luku on 15,6.

Tonttikaupassa uusi hinta

Valtuusto päätti myydä tontin Kiinteistö Oy Saarikeskukselle 56 000 eurolla, jos ostaja haluaa sen ostaa sillä summalla. Toissijaisesti tontti vuokrataan yhtiölle 30 vuodeksi 2800 euron vuosivuokralla. Asia on ollut aiemminkin esillä, jolloin kauppahintana oli esillä 73 000 euroa. Tontti on Haapasaaressa ja siinä on mm. postin lajittelukeskuksen ja Kelan tilat.

Kokouspalkkiot ennallaan

Kirkkovaltuusto päätti säilyttää kokouspalkkiot edellisen valtuustokauden tasolla. Kirkkovaltuuston ja –neuvoston kokouksista maksetaan 40 euron palkkio kokoukselta. Puheenjohtajalle maksetaan korvaus puolitoistakertaisena.

Myös vaalilautakunnan kokouksista ja toimikuntien kokouksista maksetaan samoin. Tukiryhmien ja johtoryhmän kokouksista ei makseta palkkiota, matkakulut korvataan.

TS

28.5.2019 20.38