Uutislistaukseen

Kasteen ja kummiuden teema jatkuu ensi vuonna

Kirkkoneuvosto käsitteli kokouksessaan 13. kesäkuuta 2019 ensi vuoden toimintasuunnitelmaa. Ensi vuoden teemoja on neljä:

1. Kaste ja kummius. Tämän vuoden teema jatkuu.

2. Vahvistamme kristillistä kasvatusta. Muistamme ainakin isä-lapsi -toiminnan virittämisen ja  nuorisotyön kehittämisen. Monilla muillakin tavoilla tätä teemaa voi toteuttaa.

3. Otamme seurakunnan toiminnassa paremmin huomioon ympäristöystävällisuuden ja kestävän kehityksen. Tämä on meille sekä käytännöllinen että kasvatuksellinen aihe.

4. Kehitämme viestintää ja markkinointia.

Seurakunnan työalojen tukiryhmät ja työntekijät ovat laatineet näistä teemoista ensimmäiset versiot ensi vuotta varten. Suunnittelu keskittyy nyt erityisesti toimintaan. Hallinnon ja kiinteistöjen osalta suunnittelu täsmentyy syyskaudella. Myös talousarvion teko on vuorossa kesän jälkeen.

Kirkkoneuvosto merkitsi asian tietoonsa. Toimintasuunnitelma herätti kuitenkin vilkasta keskustelua. Muun muassa pyhäkoulujen pitäminen jossakin muodossa herätti ajatusta ja varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön kehittämistä toivottiin esimerkiksi siihen suuntaan, että nuoret itse ideoivat toimintaa. Resurssien vähenemisen myötä pitäisi miettiä uusia toimintatapoja, voimavarojen yhdistämistä, ajanhallinnan tarkastelua ja mahdollista toiminnan tehostamista. Tähän saattaa ideoita tulla Tiedosta toimeksi- hankkeesta, johon seurakunta on lähdössä mukaan.

Jumalanpalveluselämän monipuolistumisesta neuvosto oli iloinen. Ympäristöasioissa seurakunta etenee pienin askelin ja mahdollisesti jossain vaiheessa voidaan noudattaa ympäristödiplomin vaatimuksia.

TS

 

14.6.2019 17.43