Uutislistaukseen

Tommi Raatikainen on nyt kiinteistöpäällikkö

Kirkkovaltuusto päätti huhtikuun kokouksessaan perustaa seurakuntaan kiinteistöpäällikön viran. Kirkkoneuvosto siirsi toukokuun lopun kokouksessaan Tommi Raatikaisen kiinteistöpäälliköksi kesäkuun alusta lukien ja lakkautti samalla hänen aiemman toimensa eli kiinteistötoimen työnjohtajan tehtävän.

Muutos oli tarpeen, koska työssä on tarpeen tehdä hallinnollisia päätöksiä ja niitä tekevien tulee olla viranhaltijoita. Asiaan kiinnitti huomiota myös piispantarkastus ja tilintarkastus.

Vuokrasopimus Säästökeskuksen kanssa jatkuu

Neuvosto päätti myös, että seurakunta jatkaa vuokrasopimusta Kiinteistö Oy Viitasaaren Säästökeskuksen kanssa noin tuhannen neliömetrin alueesta. Alue on Postitien vieressä olevan kiinteistön ja Nelostien välissä. Se on kaavoitettu liikennealueeksi. Kiinteistöyhtiö käyttää sitä mm. aurauslumien kasaamisalueena.

Alue on vuokrattu Säästökeskukselle ensimmäisen kerran jo vuonna 1963. Nyt tehty vuokrasopimus on viisivuotinen ja alkaa takautuvasti vuodelta 2018, jolloin edellinen sopimus päättyi. Vuokraa on laskutettu keskeytyksettä. Vuokran hinta on 200 euroa vuodelta.

Teemoiksi armo, perhe, ympäristö ja kirkkorakennus

Ensi vuonna seurakunnan teemoina on 1) armo, 2) perhe, 3) ympäristö ja kestävä kehitys sekä 4) Viitasaaren kirkko. Teemoja on ollut viime vuosina neljä, niin nytkin.

Kirkkoneuvosto hyväksyi johtoryhmän linjaamat teemat ja toimintasuunnitelmaluonnoksen vuodelle 2021 jo näin keväällä aiempien vuosien tapaan. Näin työntekijät voivat heti kesän jälkeen suunnitella seuraavaa vuotta tietäen, että asetetuilla tavoitteilla on kirkkoneuvoston tuki. Täydellinen toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevat kirkkoneuvoston käsiteltäväksi loka-marraskuussa.

Diakonian taloudellisen avun periaatteet tarkistettu

Seurakunta auttaa ihmisiä myös taloudellisissa vaikeuksissa siinä määrin kuin se on seurakunnalle mahdollista. Kirkkoneuvosto tarkisti ja hyväksyi periaatteet diakonian taloudellisen avun periaatteista. Avustuksiin käytetään sekä talousarviossa olevia määrärahoja että keräyksillä ja lahjoituksilla saatuja lahjoitusvaroja.

Diakonian taloudellisen avun periaatteisiin kuuluu muun muassa se, että lähtökohtana on akuutti, erityinen tarve eikä niinkään pysyvä vähävaraisuus. Diakonian kautta jaettavalle avulle on tarkat säännöt.

Rippikoulun ohjesääntö kapituliin, huoltorakennushanke etenee

Kirkkoneuvosto hyväksyi uuden rippikoulun ohjesäännön ja lähettää sen tuomiokapitulin vahvistettavaksi.

Ilmoitusasioina neuvostolle esiteltiin mm. kirkon huoltorakennuksen rakennekuvat, kustannusarvio ja Museoviraston lausuntopyyntö. Huoltorakennuksen rakentamiskulut ilman arvonlisäveroa ovat 237 000 euroa.

TS

 

1.6.2020 13.29