Mihin uskomme?

Seurakuntamme ja kirkkomme on "evankelis-luterilainen". Tällä määritteellä sanoitamme omaa paikkaamme suhteessa muihin kirkkoihin ja seurakuntiin, mutta myös ilmoitamme kuuluvamme suureen kristittyjen perheeseen. Kristillisen uskon perusteina on pidetty Raamattua ja uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan: Isään, Poikaan ja Pyhään Henkeen.

Raamattu

RaamattuLinkki avautuu uudessa välilehdessä on kristittyjä yhdistävä pyhä kirja. Tässä pyhyys ei tarkoita juhlavaa, pönäkkää tai koskematonta vaan jotain, jonka kautta Jumala lähestyy ihmisiä.  Raamattu on tarkoitettu jokaisen kristityn luettavaksi ja mielellään jokapäiväiseen käyttöön. Parasta on sukeltaa Raamatun lukuun avoimin mielin. Kun kysymyksiä nousee, niistä voi keskustella esim. ystävän tai seurakunnan työntekijän kanssa.

Pyhä kirja Raamattu on ennen kaikkea siksi, että se opettaa kristityille, miten Jumala toimii meidän elämässämme. Raamatussa inhimillinen ja jumalallinen ovat sekoittuneet. Me voimme Raamattua lukemalla siis kuulla Jumalan puhuvan ihmisille meidän omalla kielellämme.

Katekismus

Koko nimeltään "Suomen evankelis luterilaisen kirkon katekismusLinkki avautuu uudessa välilehdessä" sisältää lyhyesti sen, mikä on luterilaisen uskonnon kannalta oleellista.  Sananmukaisesti katekismus tarkoittaa "kasteoppia" eli sitä opin lyhyttä määrää, joka riittää kastettavalle tiedoksi omasta uskostaan. Katekismus ei siis sisällä kaikkia vastauksia uskon kysymyksiin, vaan johdattelee pohtimaan perusteita. Nykyisen käytössä oleva Katekismus on otettu käyttöön 1999, ja sen pohjana on Lutherin kirjoittama Vähä Katekismus.

Jos katekismukseen haluaa tutustua, kannattaa sitä lukea luku tai kaksi kerrallaan hitaasti mietiskellen. Ajatuksia voi kirjoittaa ylös tai jakaa ystävän kanssa. Seurakunnan työntekijät ovat myös avoimia keskustelulle ja kysymyksille uskosta.

Tunnustuskirjat

Katekismus on osa ev.lut. kirkon TunnustuskirjojaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, jotka ovat syntyneet reformaation aikana 1500-luvulla. Näissä kirjoissa määritellään perusteet sille uskolle, jota nimitetään luterilaiseksi. Samalla Tunnustuskirjat sanoittavat niitä kiistakysymyksiä, joista reformaatio sai syntynsä 500 vuotta sitten.

Luettavaksi:

Lauri Thurén - Raamatun käyttöohje I (2011) ja II (2013)
Raamattu 100 minuutissa (2007, Suomen lähetysseura)
Jukka Thurén ja Erkki Koskenniemi - Uusi Testamentti lyhyesti selitettynä (2008)

Martti Luther - Vähä katekismus (Linkki avautuu uudessa välilehdessä1529)
Arto Köykkä - Nuorempi katekismus (2014)
Siukonen, Heikkanen - Lasten katekismus (2016)
Miikka Ruokanen - Ydinkohdat (1990)

Günther Gassmann & Scott Hendrix - Johdatus luterilaiseen tunnustukseen