Uutislistaukseen

Valtuusto kiitteli taloutta ja toimintaa

valtuusto 1A_XL.jpg

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.8. puolivuotiskatsauksen ja päätti tuloveroprosentista. Puolivuotiskatsaus on kirkkoneuvoston selvitys valtuustolle seurakunnan toiminnasta ja taloudesta. Katsaus herätti valtuutetuissa lähinnä kiittelyä.

Talous on pysynyt ennakoidussa varsin hyvin. Metsätalouden tuotot ovat jäljessä budjetoidusta, mutta tilanteeseen vaikuttaa vasta loppuvuodesta tulevat puunmyyntitulot. Hakkuiden ennakoidaan tuovan kassaan yli 100 000 euroa.

Koko vuoden toimintakulut ovat talousarviossa 1,65 miljoonaa euroa, josta on ensimmäisen puolen vuoden aikana toteutunut noin 850 000 euroa.

Tonttikauppatuloja tulee tälle vuodelle ennakoitua enemmän. Pitkään kesken ollut ns. kivilukion tontin myynti Viitasaaren kaupungille saatiin valitusten jälkeen loppuunsaatetuksi kesäkuussa. Se tuo 85 000 euroa. Lisäksi on muita tonttikauppoja mukaan lukien valtuuston samassa kokouksessa hyväksymät kaksi kauppaa, joista voit lukea lisää tästä. Yhteensä nämä kaikki tuovat toteutuessaan 220 000 euroa.

Verotulojen osalta toteuma ensimmäisellä puolella vuodella on 55,9 prosenttia. Talousarviossa verotuloja on koko vuodelle 1,23 miljoonaa euroa.

Neljä painotusaluetta

Toiminnan sisällöstä kirkkoherra Antti Hiltunen nosti esiin neljä tänä vuonna painotettavaa aihetta: sakramentit, Hyvän tahdon Viitasaari –hankkeen konkretisoinnin, jäsenten osallistumisen vahvistamisen ja talouden tasapainottamisen.

Talouden tasapainottamisessa on tavoitteena saavuttaa yhteensä 100 000 euron säästöt kolmen vuoden aikana. Siinä seurakunta on jopa edellä aikataulua, mutta tälle vuodelle ei välttämättä ole tulossa aivan yhtä isoa säästöä kuin viime vuonna. Henkilöstökuluissa on hieman päällekkäisyyksiä henkilöstömuutosten vuoksi, mutta toisaalta kolmen papin sijaan nyt on ollut kaksi pappia apunaan sijaisia ja ns. keikkapappeja. Kiinteistöpuolella on mm. ulkoistettu tehtäviä ostopalveluksi ja tehty tavallista enemmän pieniä kunnostustöitä.

Tämän vuoden painotusaiheista kirkkoherra piti haasteellisimpana osallisuuden vahvistamista. Kyse on hänen mukaansa suuresta toimintakulttuurin ja ajattelutavan muutoksesta, mikä ei voikaan muuttua hetkessä. Tavoitteena on, että seurakuntalaiset voivat ajatella itsensä toimijoina eikä toiminnan kohteina.

- Osallisuus ja sitoutuminen kuuluvat yhteen, Hiltunen tiivisti.

Valtuustokeskustelussa nousi esiin seurakunnan rooli turvapaikanhakijoiden keskuudessa. Kirkkoherran mukaan turvapaikanhakijat ovat osallistuneet muun muassa perhekerhoihin, yhdelle on pidetty ”yksityisrippikoulua”, jumalanpalveluksiin heistä on osa osallistunut jonkin verran ja heille on viety konkreettista apua esimerkiksi vaatteiden muodossa. Seurakunnassa parin ihmisen työajassa on ajoittanut näkynyt tämä asia selvästi.

Veroprosentti ennallaan

Ensi vuoden tuloveroprosentiksi kirkkovaltuusto hyväksyi neuvoston esityksen mukaisesti 1,6 prosenttia. Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi totesi, ettei perusteita tuloveroprosentin nostolle ole, mutta ei alentamisellekaan. Kirkkoherra huomautti, että vaikka tulevaisuudessa on investointitarpeita etenkin korjausten takia, tuovat tonttikaupat tuloja seurakunnalle.

- Kirkkoneuvostossa on nyökytelty sille, että maanmyyntitulot ohjattaisiin sivuun ja vaikkapa juuri korjausinvestointeihin, kirkkoherra Antti Hiltunen kertoi.

TS

Kirkkovaltuuston kokoukseen 25.8.2016 osallistuneet kokoontuivat Lummeniemen rantaan yhteiskuvaan kokouksen jälkeen.

 

Tallenna
Tallenna

26.8.2016 15.35