Uutislistaukseen

Seurakuntaselvityksen tilaisuus seurakuntalaisille maaliskuussa

Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren kirkkovaltuustot tapasivat jo toisensa.

Kinnulan, Pihtiputaan ja Viitasaaren seurakuntien yhteinen seurakuntaselvitys etenee. Torstai-iltana 1.2. seurakuntien valtuustot tapasivat toisensa ja selvitystä tekevän Antti Viidan Viitasaaren seurakuntatalolla. Jo seuraavalla viikolla seurakuntien kirkkovaltuutetut ja työntekijät saavat kyselyn vastattavakseen.

Maaliskuussa viikolla 11 on jokaisessa seurakunnassa oma julkinen tilaisuutensa seurakuntalaisille.

Nyt olleessa valtuustojen yhteiskokoontumisessa selvittäjä Antti Viita kävi läpi nykytilannetta, muun muassa seurakuntien yhteneväisyyksiä ja eroja lukujen valossa.

Viime vuoden lopussa Viitasaaren seurakunnassa oli jäseniä 4513, Pihtiputaan seurakunnassa 3102 ja Kinnulan seurakunnassa 1351. Näin Viitasaaren seurakunta on jäsenmäärältään yksinään hieman suurempi kuin Pihtipudas ja Kinnula yhteensä.

Työntekijöitä oli Viitasaarella 18, Pihtiputaalla 13 ja Kinnulassa kahdeksan. Luvut eivät kuvaa henkilötyövuosia, sillä niissä ovat mukana osa-aikaista työtä tekevät. Selvittäjän yhteenvedossa todetaan, että pienelläkin seurakunnalla tulee olla perustoimintoja varten työntekijäresurssia. Perustoimintoja ovat seurakunnallisen toiminnan lisäksi hallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi.

Viime vuonna messuja pidettiin Viitasaarella 47 kertaa, Pihtiputaalla 38 ja Kinnulassa 25 kertaa. Sanajumalanpalveluksia oli Viitasaarella 27, Pihtiputaalla 31 ja Kinnulassa 30. Viikkomessuja oli 2-4 jokaisessa seurakunnassa.

Kasteissa pienet erot, hautauksissa suuret

Tilastoituja kasteita Viitasaarella oli 20, Pihtiputaalla 15 ja Kinnulassa 13. Hautaan siunaamisia oli Viitasaarella 142, Pihtiputaalla 72 ja Kinnulassa 22. Tilastointitavoissa on kuitenkin eroja, joten täsmennettäköön tässä jutussa, että viitasaarelaisista lapsista on kastettu 31 ja Viitasaarella pidettyjä hautaansiunauksia oli 126. 

Tilastointitapojen ero voi selittää ehkä osittain sitä, että etukäteen sovittuja kohtaamisia oli tilaston mukaan viime vuonna Viitasaarella 1621, Pihtiputaalla 466 ja Kinnulassa 65. Musiikkitilaisuuksia oli Viitasaarella 21, Pihtiputaalla 85 ja Kinnulassa 13. Kinnulassa juhlia oli kuusi ja Viitasaarella 17, mutta eniten niitä oli Pihtiputaalla: 21.

Leirejä tai retkiä oli Kinnulassa kaksi, Pihtiputaalla kahdeksan ja Viitasaarella 22. Ryhmäkokoontumisissakin oli isot erot: Kinnulassa seitsemän, Pihtiputaalla 42 ja Viitasaarella 63. Tilastoituina oli paljon muitakin tapahtumia tai muita kohtaamisia.

Selvittäjän johtopäätös on, että seurakunnan koolla on vain vähän merkitystä messujen ja jumalanpalvelusten määrään. Sen sijaan erilaisten päivä-, viikko- ja teemamessujen järjestäminen yleistyy koon ja resurssien kasvaessa. Suurempi työntekijämäärä mahdollistaa monipuolisemman toiminnan.

Taloustilanteet tarkastelussa

Seurakuntaselvitys alkoi Kinnulan seurakunnan pyynnöstä viime vuonna. Selvittäjä toteaakin, että Kinnulan seurakunnan tuloslaskelma osoittaa käyttötaloudessa olevan epätasapainon. Vuoden aikana kertyvät tulot eivät riitä käyttötalouden menoihin ilman metsätalouden tuottoja. Jäsenkehitys huomioon ottaen talous on ajautumassa kriisiin jo lähivuosien aikana. Uusia säästöjä on vaikea löytää menorakenteesta.

Kassatilanne kuitenkin on vielä suhteellisen vahva. Rahavaroihin perustuvia investointeja ei kuitenkaan enää pystytä tekemään. Lainamäärä on kohtuullinen ja Kinnulan kunta tekee yhteistyötä ja vastaa lainan lyhennyksestä, selvittäjän yhteenvedossa sanotaan.

Kinnulassa seurakunnalla ja kunnalla on ollut yhteistyötä seurakuntataloon liittyen, sillä seurakuntatalon alakerrassa on uimahalli. Kirkon ulkomaalauksen seurakunta teki juuri viime vuonna.

Pihtiputaalla henkilökulut ovat pienentyneet hieman vuosien 2018-2022 aikana. Verotulojen kehitys on ollut positiivista. Viimeisimmät tilinpäätökset ovat olleet vain hieman alijäämäisiä. Tuloslaskeman perusteella seurakunnan on lähivuosina tehtävä toimenpiteitä talouden tasapainon saavuttamiseksi. Tuloskertymä mahdollistaa vain rajallisesti investointien toteuttaminen, selvittäjä tiivistää. Kassassa on kuitenkin turvaava puskuri käyttötaloutta varten.

Viitasaaren seurakunnan tuloksen selvittäjä toteaa perustuvan verotulojen lisäksi omaisuudesta saatavista tuotoista, vuokratuloista ja metsätalouden tuloista. Niiden ansiosta viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Sitä on auttanut myös henkilöstökulujen selvä väheneminen. Tase on pääosin vahva, mikä kuvastaa seurakunnalla olevia merkittäviä omaisuuseriä rakennuksissa ja maa-alueissa. Sen sijaan rahavaroja ei juuri ole.

Kassan pienuus johtuu siitä, että seurakunta on korkeiden korkojen aikana pyrkinyt maksamaan kirkkoremontin lainaa pois ylimääräisillä lyhennyksillä.

Maavarallisuudessa suuri ero

Pihtiputaan ja Kinnulan seurakunnilla on lähes saman verran maaomaisuutta: Kinnulassa 371 hehtaaria ja Pihtiputaalla 332 hehtaaria. Viitasaaren seurakunta omistaa maata 1895 hehtaaria. Kaikilla kolmella maanomistuksen huomattavin osuus on metsämaata.

Selvitystyö jatkuu siis hyvin pian työntekijä- ja luottamushenkilökyselyillä. Seurakuntalaiset pääsevät vuoroon maaliskuussa. Viikolla 15 huhtikuussa on vielä työntekijöiden kokoontuminen. Selvitys valmistuu huhtikuun loppuun mennessä.

TS

Edellinen uutinen aiheesta

8.2.2024 Juttua on täsmennetty kasteiden ja hautaansiunaamisten osalta Viitasaarella. -TS

 

2.2.2024 21.57