Uutislistaukseen

Kirkkoremontin kärkenä turvallisuus

Keittiö, vessa ja seniorituolit suunnitelmassa

Viitasaaren kirkon remonttisuunnitelmia on nyt esitelty luottamus- ja työntekijäryhmille sekä medialle. Laajaa yleisötilaisuutta ei koronan vuoksi voitu järjestää kuten vuosi sitten. Kaikilla on kuitenkin mahdollisuus tutustua suunnitelmaan nyt mm. seurakunnan kotisivujen kautta. Ideoita, huomioita, ruusuja ja risuja suunnitelmasta voi lähettää kirkkoherra Antti Hiltuselle sähköpostilla viimeistään perjantaina 13.11. Jos sähköposti ei ole käytettävissä, hänelle voi myös soittaa.

Suunnitelmia ja remonttihankkeen kustannuksia esittelivät arkkitehti Tuija Ilves, rakennuttajakonsultti Pertti Helin ja talouspäällikkö Kirsi Salojärvi.

Aiemmassa selvityksessä korjaushinnaksi muodostui noin neljä miljoonaa euroa. Se on liian kallis seurakunnalle, joten nyt on tehty karsittu korjaussuunnitelma. Siinä on keskitytty niihin kohtiin, mitkä vaativat toimenpiteitä turvallisuuden vuoksi. Suunnitelmana on, että kirkon kantava runko korjataan turvalliseksi, paloturvallisuutta parannetaan ja vanhentuneet tekniset järjestelmät uusitaan. Samalla muutetaan joitakin tilojen käyttöön liittyviä asioita.

Vessa ja keittiö uutta, kattolyhty avataan

Sisävessa ja keittiö on piirroksissa sijoitettu nykyisen pääoven läheisyyteen. Niiden väliin jää tila etuhuoneeksi. Uudet tilat saadaan poistamalla kolme takimmaista penkkiriviä urkuparven alta ja tekemällä uusi väliseinä. Kirkkosalin puolelta takaseinän siirtyminen ei aiheuta isoa muutosta näkymään, koska takimmaisetkin ikkunat jäävät kirkkosalin puolelle edelleen.

Muutosta salin näkymiin tuo kattolyhdyn avaaminen purkamalla välikatto. Samalla saliin saadaan toteutettua savunpoisto, kun yhdestä tai kahdesta lyhdyn ikkunasta tehdään avattava. Kattolyhty toisi luonnonvaloa saliin.

Suunnitelmaan kuuluu valaisimien kuten kattokruunujen kunnostaminen. Lyhdyn avaamisen johdosta keskikruunun kiinnitys ratkaistaan uudella tavalla. Lyhty on ollut joskus aiemmin avoin saliin. Tämäkin ratkaisu riippuu osittain Museoviraston kannasta asiaan.

Seniori-istuimia, katafalkki nostimella

Kirkon etuosaankin on suunnitteilla näkyviä muutoksia. Alttarin sivuilta poistetaan nykyiset kiinteät penkit. Niiden edessä oleva kaide estää lämmön kiertämisen ja paikat ovat kylmiä. Tilalle tulevat irtotuolit.

Etummaiset penkkirivit poistetaan ja tilalle tulevat inva- ja seniori-istuimet ja tilaa esimerkiksi pyörätuoleille. Kuoriosaa ja sen portaita sekä invaluiskaa varten tarvitaan uudet kaiteet.

Katafalkki eli ruumisarkun koroke tulisi lattiasta ylös nostettavaksi kukkatelineineen. Käytön jälkeen se laskettaisiin takaisin ja lattia olisi tasainen.

Valkokangasta on kaavailtu saarnatuolin ja sivuparven välissä olevan ikkunaviisteen kohdalle niin, että sen saa tarvittaessa rullattua ylös seinänvärisen palkin taakse piiloon. Valkokangas mahdollistaa esimerkiksi virren sanojen tai kuva-aineiston näyttämisen esimerkiksi tablettitietokoneelta ohjaten.

Saman ikkunan alle on noussut ajatus lasten leikkipaikaksi. Lapsia on ajateltu myös yleisöparven portaissa, joiden kaiteet vaativat joko aikuista valvomaan kulkua tai kaiteen muuttamista turvallisimmiksi. Myös muiden parvien portaissa on muutostarpeita turvaamaan esimerkiksi horjahtamista ikkunalaseja vasten. Lisäksi parvien etukaiteet kirkkosalin puolella vaativat korotetangon tai vastaavan ratkaisun, kaiteiden korkeudet ovat liian matalat.

Suurin osa rahasta menee ”piiloon”

Rahallisesti kirkkoremontista suuri osa ”jää piiloon” eli menee teknisiin ratkaisuihin. Kirkkoon muun muassa uusitaan sähköasennukset. Uusi spriklerilaitteisto kytketään kunnan vesijohtoverkostoon, minkä johdosta vesi on nopeammin tarvittaessa käytettävissä kuin nykyisellä ratkaisulla.

Tekniikkaa palvelee myös uusi huoltorakennus, josta on kerrottu aiemmassa uutisessa.

Kustannuksia laskenut Pertti Helin kertoi kirkon remontin maksavan verollisena 1,788 miljoonaa euroa, missä ei ole huoltorakennus vielä mukana. Hän toivoi seurakunnan saavan hyvin urakkatarjouksia. Kustannuksista rakennuttajan kustannukset ovat 382 000 euroa, rakennustekniset työt 514 000 euroa, LVI-työt 453 000 euroa, sähkötyöt 335 000 euroa ja hankevaraus 5,6 % eli 104 000 euroa.

Talouspäällikkö Kirsi Salojärvi muistutti, että seurakunta ei valitettavasti voi vähentää arvonlisäveroja. Seurakunta hakee kirkkohallitukselta avustusta, mutta vaikka se saataisiin täysimääräisenä, omaakin rahaa pitää löytyä kirkkoa ja huoltorakennusta varten yhteensä noin miljoona euroa.

- Kustannuksista omarahoitusosuus on 331 000 euroa. Pankkilainaksi on laskettu 700 000 euroa, 20 vuodeksi, jos sitä saadaan. Täysimääräisenä kirkkohallituksen avustus olisi 756 681 euroa, Salojärvi kertoi.

Rakentamispäätös keväällä, kirkko kiinni kesäksi

Aikataulullisesti hanke etenee niin, että seuraavaksi seurakunta päättää avustusanomuksen lähettämisestä kirkkohallitukselle. Se on lähetettävä vuoden loppuun mennessä. Suunnittelutyö jatkuu urakkasuunnitelmien teolla. Rakennusluvan hausta ja urakkakilpailutuksesta seurakunta päättää tammikuussa. Urakkatarjoukset ovat ehdollisia, koska vielä ei ole päätöksiä remontin toteutumisesta.

Suunnitelmat seurakunta lähettää kirkkohallituksen hyväksyttäväksi kapitulin kautta. Rakentamispäätös on vuorossa luultavasti huhtikuussa. Jos rakentamiseen päädytään nyt kaavaillusti, kirkko menee kiinni remontin vuoksi kesäkuun alussa. Tavoitteena on, että kirkkoon pääsisi taas ensi vuoden jouluna, mutta kirkkoon tehtävissä tilaisuusvarauksissa varaudutaan yllättäviin viivästyksiinkin.

”Kirkkotuvista” ajatus tulevaisuutta varten

Museovirastolta tulee myös kannanotot suunnitelmiin. Kirkko on suojeltu rakennus. Sen vuoksi sitä ei saa purkaa, mutta se kuuluisi myös pitää kunnossa.

Arkkitehti Tuija Ilves muistutti, että seurakunnissa juuri kirkko on se rakennus, joka säilytetään. Siksi on jo piirretty havainnekuva siitä, miten kirkon sisälle tulevaisuudessa voisi lasiseinillä ja -ovilla tehdä ”kirkkotuvat” toisen tai molempien sivuparvien alle. Monimuototila soveltuisi nykyisellä tavalla istumatilaksi tai siellä voisi järjestää ehkä jotain muuta toimintaa. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan ole mukana varsinaisissa remonttisuunnitelmissa eikä kustannuslaskelmassa.

Kirkon muutokset ovat olleet huomion kohteena jo vuodesta 2016. Asia lähti liikkeelle halusta saada kirkkoon tai sen välittömään läheisyyteen vessa- ja keittiötilat. Ensin suunniteltiin erillistä Kirkkotupaa, sen jälkeen mahdollisuutta tehdä tilat kirkon seinien sisään. Silloin huomattiin kirkon seinien alkaneen erkaantua toisistaan. Liike on pysäytetty asentamalla kirkkosalin yläosaan seiniä toisiinsa tukevia metallitankoja. 

Tästä näet Viitasaaren kirkon korjaussuunnitelman esittelyn kuvineenLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Aiempi uutinen huoltorakennuksesta 

Uudempi uutinen "Viitasaaren kirkko on erityinen"Linkki avautuu uudessa välilehdessä

TS

 

 

6.11.2020 18.14